foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 605 665 959
szkolenia@e-piloci.com.pl

Main Menu

Login Form

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego pilota, dajemy możliwość przyswojenia wiedzy teoretycznej wymaganej do zdobycia licencji Pilota Samolotowego - Turystycznego nie wychodząc z domu.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na teoretyczne szkolenie e-learnigowe zobowiązany jest skontaktować sie w pierwszej kolejności z jednym z wybranych - pod wzglendem miejsca zamieszkania Aeroklubem lub Ośrodkiem Szkolenia w celu zgłoszenia chęci podjęcia szkolenia.

W przypadku osób wyrażających chęć podjęcia szkolenia w Aeroklubie Bielsko-Bialskim,  drogą elektroniczną, przesyłając na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełniony formularz aplikacyjny Formularz_zgloszeniowy dostępny na stronie Aeroklubu Bielsko - Bialskiego. Kandydatowi przesłana zostanie w formie elektronicznej umowa UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE E-LEARNINGOWYM o szkolenie teoretyczne. Po podpisaniu umowy oraz spełnieniu wszystkich wymaganych w umowie formalności, Kandydat otrzyma klucz dostępu do platformy e-learningowej.

PPL(A) - Licencja Pilota Samolotowego Turystycznego uprawnia do wykonywania lotów niekomercyjnych na samolotach jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej masie startowej nie przekraczającej 5700 kg. Program szkolenia praktycznego obejmuje 45 godzin lotów, z czego dopuszcza się wykonanie 5 godzin ćwiczeń praktycznych na symulacyjnym urządzeniu treningowym FSTD (Flight Simulation Training Device). W OSL Smart Aviation całość szkolenia prowadzona jest na samolocie. Po ukończeniu szkolenia praktycznego do licencji PPL(A) można od razu rozpocząć szkolenie do uprawnienia VFR night.

A jakie są wymagania do uzyskania licencji PPL(A) i LAPL(A) ?

 Osoba ubiegająca się o licencję LAPL(A) musi zaliczyć 30 godzin szkolenia w locie na samolotach, w tym
15 godzin szkolenia w locie z instruktorem
6 godzin czasu lotu samodzielnego w tym 3 godziny samodzielnego lotu nawigacyjnego, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 150 km, w czasie którego należy wykonać 1 lądowanie z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko startu.

Podstawowe różnice między licencją PPL(A) a LAPL(A)

  PPL(A) LAPL(A)
Max. waga do startu 5700 kg 2000 kg
Max. liczba miejsc w samolocie brak ograniczeń 4
uznawanie licencji poza UE tak nie
uprawnienia wpisywane do licencji VFR night, IR, ME, FI(A)R tylko VFR night

Szkolenie teoretyczne obejmuje 100 godzin i jest równocześnie zaliczeniem szkolenia i egzaminów teoretycznych do licencji PPL(A), a dla mających zamiar ubiegania się o licencje LAPL lub PPL na inną kategorię statków powietrznych, zaliczeniem przedmiotów wspólnych dla różnych kategorii statków powietrznych, to jest: prawo lotnicze, człowiek - możliwości i ograniczenia, meteorologia, łączność.
Licencja ta pozwala również na wykonywanie lotów na samolotach ultralekkich, a dla chcących uzyskać świadectwo kwalifikacji na samoloty ultralekkie, wystarczy zdać egzamin praktyczny przed upoważnionym egzaminatorem.

Posiadacz licencji szybowcowej LAPL(S) jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy szybowców oraz szybowców z napędem

Jeśli więc chcesz zostać pilotem i nauczyć się latać, musisz zacząć od kursu teoretycznego, który jest realizowany w formie e-learningu czyli przez Internet.
Oznacza to, że nie musisz jeździć na wykłady, a teorię przerabiasz w zaciszu swojego domu przed komputerem, więc nie tracisz czasu ani pieniędzy na dojazdy.

 

 

W skład szkolenia wchodzi 11 modułów tematycznych :

 

 1. Człowiek - możliwości i ograniczenia,
 2. Przepisy lotnicze
 3. Ogólna wiedza o samolocie
 4. Osiągi i planowanie lotu
 5. Prawo lotnicze
 6. Meteorologia
 7. Nawigacja
 8. Procedury operacyjne
 9. Zasady lotu
 10. Łączność
 11. Bezpieczeństwo lotu

Ka

żdy przedmiot rozpoczyna się pretestem (wstępny test sprawdzający wiedzę z danego zakresu dziedziny lotniczej. Test ten, jest jedynie wstępnym sprawdzeniem wiedzy lotniczej kandydata i nie ma on wpływu na zaliczenie przedmiotu). Podczas nauki określonego przedmiotu w jego połowie lub na końcu, kandydat zobowiązany jest rozwiązać ćwiczenia utrwalające wiedzę (musi on prawidłowo rozwiązać zadania, ponieważ system nie dopuści go do dalszej realizacji szkolenia).

 

Na końcu każdego przedmiotu, słuchacz zobowiązany jest obejrzeć wykład video podsumowujący materiał z danego przedmiotu. Każdy przedmiot kończy się podsumowującym testem zaliczającym (Posttestem). Jest to test wyboru składający się z 12 zestawów pytań, po cztery odpowiedzi każdy, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Kandydat może zdawać ten egzamin tylko dwa razy, jeżeli materiał nie zostanie zaliczony, wówczas zobowiązany on będzie do ponownego kontaktu z Aeroklubem w celu uzyskania dodatkowej możliwości zdania testu poprawkowego. Kandydat otrzyma ponownie możliwość, po powtórzeniu przedmiotu (douczenia się) dwukrotnego podejścia do testu zaliczającego przedmiot. Pytania w postteście wybierane są przez komputer losowo z bazy pytań danego przedmiotu. Nie ma możliwości, aby dwa razy powtórzył się ten sam zestaw pytań.

 

System platformy komputerowej, na którym zainstalowane jest szkolenie umożliwia bieżącą kontrolę i nadzór nad nauką i postępami w szkoleniu. Po ukończeniu, zaliczeniu wymaganych egzaminów (ćwiczeń) kontrolnych i końcowych, zobowiązany będzie do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym, praktycznym realizowanym w Aeroklubie. Szkolenie to obejmuje 10% czasu (godzin) przeznaczonego na określony przedmiot. Czas ten poświęcony jest na szkolenie w zakresie bieżącej praktycznej obsługi statków powietrznych, wypełniania planów lotów, pracę z mapą, doskonalenie obliczeń nawigacyjnych, bezpośrednie przygotowanie do lotu, itp.

Po zaliczeniu egzaminu z części teoretycznej otrzymasz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego, które daje możliwość kontynuowania szkolenia praktycznego w Aeroklubie, a co za tym idzie, szkolenie praktyczne możesz kontynuować blisko miejsca swojego zamieszkania.

Po odbyciu całości szkolenia teoretycznego i stacjonarnego - praktycznego, w ustalonym terminie odbywać się będzie końcowy egzamin wewnętrzny zaliczający całość szkolenia teoretycznego. Po złożeniu egzaminów z wynikiem pozytywnym, kandydat otrzymuje zaświadczenie o odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej uprawniającej do podjęcia praktycznego szkolenia w powietrzu i przystąpienia do egzaminu teoretycznego przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną w Urzędzie lotnictwa Cywilnego.

Poprawiony (poniedziałek, 23 marca 2015 17:42)

Uruchomiliśmy najnowszy kursu w naszej ofercie - Szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego (UAP).

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem Świadectwa Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego (UAP), a nie możesz z różnych powodów podjąć szkolenia teoretycznego w sposób stacjonarny to jest to idealne rozwiązanie dla Ciebie.