foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 605 665 959
szkolenia@e-piloci.com.pl

Main Menu

Login Form

E-learning to innowacyjne narzędzie do nauki zdalnej, która odbywa się za pośrednictwem Internetu. E-learning nie tylko realizuje standardowe funkcje systemów wspomagających nauczanie - zarządzanie treścią, przygotowywanie, udostępnianie i monitorowanie procesu nauki ? ale oferuje również innowacyjne podejście do przebiegu nauczania i administrowania.

   Zintegrowany e-kurs samolotowego pilota liniowego ATPL(A) zakłada zminimalizowanie obciążeń szkoleniowych dla przyszłych pilotów, poznanie procedur stosowanych w załogach wieloosobowych i zwiększenie szans i możliwości pracy w liniach lotniczych.

   Głównym celem projektu jest dostarczenie usług świadczonych drogą elektroniczną w postaci szkolenia e-learningowego do licencji pilota samolotowego liniowego ATPL(A) udostępnionego za pośrednictwem platformy e-learningowej oraz wytworzenie produktów cyfrowych w postacie 14 e-learningowych kursów przygotowujących do uzyskania samolotowej licencji liniowej, co będzie niezbędne do świadczenia e-usług oferowanych w naszym projekcie.
   Projekt ten wychodzi naprzeciw zaistniałym zapotrzebowaniom pilotów samolotowych - tworząc szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu stwarzamy osobom pracującym możliwość rozwoju zawodowego oraz dostosowania kwalifikacji do aktualnych i potencjalnych potrzeb pracodawców. Osoby, które skończą zaproponowane przez nas szkolenie otrzymają możliwość uzyskania licencji pilota samolotu pasażerskiego oraz pracy w atrakcyjnym i poszukiwanym zawodzie z przyszłością.

Najważniejszym aspektem innowacyjnym naszego projektu jest wykorzystanie możliwości Internetu na potrzeby lotnictwa cywilnego. Projekt opiera się na pomyśle stworzenia i wdrożenia szkolenia e-learningowego w zakresie materiału potrzebnego do uzyskania samolotowej licencji liniowej, w skrócie ATPL(A). W tym celu zostanie wykorzystana platforma edukacyjna dostosowana odpowiednio do treści przekazywanych na potrzeby doskonalenia warsztatu pilotów samolotowych.
   W trakcie realizacji projektu zostanie opracowany model przygotowywania tradycyjnych materiałów szkoleniowych umożliwiający przekształcanie ich na samokształceniowe kursy internetowe (e-learning). Model ten stanie się podwaliną przygotowania szkolenia e-learningowego ?Zintegrowany e-kurs dla samolotowego pilota liniowego ATPL(A)?.
   Ambicją projektu jest ponadto taka kreacja narzędzia e-szkoleniowego, której ramy pozwolą wykorzystać możliwości technologii informatycznych dla jak najpełniejszej komunikacji technologii z użytkownikiem, tworząc tzw. ?inteligentne środowisko uczące?. Realizacja tego zamierzenia opierać się będzie na przygotowaniu pretestu oceniającego poziom wiedzy użytkownika przed rozpoczęciem szkolenia i na tej podstawie komunikującego studentowi poziom posiadanej wiedzy w danym zakresie. Posttest - test końcowy natomiast będzie decydował o zaliczeniu danego kursu.
   Nowatorstwo kursu szkoleniowego przejawia się również w kompilacji materiałów - zawartość treściowa szkolenia e-learningowego skonstruowana zostanie na podstawie programów zatwierdzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, zgodnych z lotniczym prawem Unii Europejskiej - JAR (Joint Aviation Requirements) i wniosków, doświadczeń z związanych z prowadzeniem szkoleń stacjonarnych przygotowujących do teoretycznych egzaminów na licencję samolotową przeprowadzanych w Certyfikowanym Ośrodku Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Bielsko-Bialskiego (COSL AB-B).

   Rozpowszechnienie i promocja idei nowoczesnego kształcenia przez Internet wśród lotników pozwoli pobudzić zainteresowanie i aktywność w zakresie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, szczególnie, iż ośrodki które zajmują się organizacją i przeszkalaniem pilotów nie posiadają odpowiedniego zaplecza technicznego i wyszkolonej kadry w zakresie usług teleinformatycznych. Realizacja tego projektu pozwoli przełamać tę barierę i przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informatycznego w środowisku lotniczym, ośrodkach zajmujących się szkoleniem pilotów.

   Celem naszej działalności będzie utworzenie szkolenia e-learningowego oferującego po przystępnej cenie teoretyczne szkolenie samolotowe. Kurs ten będzie wspomagał tradycyjny proces szkolenia osób przymierzających się do zdobycia fachowej wiedzy lotniczej niezbędnej do podjęcia szkolenia lotniczego na samolotach.
W ramach realizacji projektu zostanie udostępniona do sprzedaży e-usługa w postaci szkolenia e-learningowego wykonana za pomocą nabytych w ramach Projektu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyszkolonych pracowników.
   W konsekwencji działań podjętych w ramach naszego Projektu powstanie innowacyjny, unikalny produkt cyfrowy w postaci e-kursu do samolotowej licencji liniowej s
kładającego się z 14 kursów e-learningowych poświęconych najtrudniejszym przedmiotom i zoptymalizowanych pod kątem przygotowania do egzaminu testowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czyli: Prawo lotnicze, Płatowiec/instalacje/zespoły napędowe, Wyposażenie pokładowe, Masa i wyważenie, Osiągi, Planowanie i monitorowanie lotu, Człowiek, możliwości i ograniczenia, Meteorologia, Nawigacja ogólna, Radionawigacja, Procedury operacyjne, Zasady lotu, Łączność VFR, Łączność IFR. E-kurs przewidziany jest na 600 godzin zajęć e-learningowych, z tego 10% z każdego przedmiotu będzie odbywała się stacjonarnie, co jest zgodne z przepisami lotniczymi. Połowa zajęć e-learningowych będzie to przedstawienie kluczowych zagadnień, a połowa poświęcona będzie na omówienie najważniejszych pytań z europejskiej bazy testów do ATPL(A). Kurs zaprojektowany będzie w taki sposób, aby zapewnić najlepsze możliwe przygotowanie do zdania egzaminów przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Szkolenie zakończy się testami on-line z czternastu przedmiotów, przeprowadzonymi w sposób maksymalnie zbliżony do egzaminów Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Kursy zamieszczone na platformie e-learningowej będą w pełni przeprowadzane zdalnie - przez Internet. Rekrutacja i zapisy na e-szkolenia będą odbywać się za pośrednictwem platformy e-learningowej. Zakłada się, iż słuchacz po wykupieniu kursu e-learningowego poprzez przelew pieniężny na specjalnie do tego celu stworzone konto bankowe uzyska login i hasło dostępu do platformy. Każdy uczestnik e-szkolenia będzie posiadał swój własny login i hasło, dzięki którym będzie się logował do systemu i korzystał z materiałów dostępnych w ramach e-kursu.


  
Otwarty dostęp do kursów e-learningowych spowoduje że nie będą stosowane żadne preferencje w stosunku do kandydatów zainteresowanych podjęciem kursu e-learningowego. Jedyne ograniczenia wynikają z przepisów Ustawy Prawo lotnicze regulujących możliwość uzyskania samolotowej licencji liniowej i europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR ustanowionych przez Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA), wprowadzone do stosowania rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR (Dz. U. Nr 139, poz. 1329).
Proces szkolenia będzie przebiegał indywidualnie dla każdego kursanta. Ilość wejść do kursu będzie nieograniczona. Po wyjściu z kursu dane będą zapisywane, po to aby powrócić do miejsca w którym się zakończyło.
D
o każdego kursu zostanie udostępniany egzamin w formie testu, również online. Po zaliczeniu egzaminu zostanie wystawiony i przesłany odpowiedni certyfikat, który będzie wydawany po przejściu i zaliczeniu wszystkich e-kursów w ramach e-szkolenia na ATPL(A). Cena kursu będzie zawierała 3 elementy - kurs, egzamin i certyfikat. Płatność przy zamówieniu. Egzamin z danego zakresu tematycznego będzie w formie kilkunastu pytań testowych.

   Firma w ramach tego projektu podjęła współpracę z Certyfikowanym Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, który posiada wysoko wyszkoloną kadrę instruktorską w zakresie wiedzy lotniczej teoretycznej i praktycznej. Współpraca będzie opierać się na konsultacjach merytorycznych w zakresie treści szkolenia, możliwości zrealizowania filmów i zdjęć instruktażowych na terenie COSL AB-B, co wzbogaci wartość oferowanego szkolenia e-learningowego. Ponadto kurs e-learningowy zostanie przez ten Ośrodek sprawdzony, przetestowany i oceniony.
Po uzyskaniu certyfikatu i zaliczeniu wymaganych godzin e-szkolenia ze wszystkich przedmiotów słuchacz stawi się do wybranego uprzednio aeroklubu na terenie Polski z certyfikatami uprawniającymi do szkolenia w zakresie samolotowej licencji liniowej (początkowo planujemy współprace z COSL AB-B) na końcowe seminarium praktyczne podsumowujące szkolenie. Projekt ten posiada poparcie władz i środowiska skupionego wokół Certyfikowanego Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Bielsko-Bialskiego oraz instytucji nadrzędnej, czyli Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

   Licencja turystyczna nie uprawnia do zarabiania w liniach lotniczych, jest jednak potrzebna, żeby zdobyć kolejne kwalifikacje. Osoby, które posiadają licencję pilota turystycznego, aby móc podjąć pracę w zawodzie pilota muszą podnoście swoje kwalifikacje i uprawnienia. W związku z tym proponowane e-szkolenie w zakresie wiedzy lotniczej przygotowującej do teoretycznych egzaminów państwowych na liniową licencję pilota samolotu ATPL(A) jest odpowiedzią na potrzeby środowiska lotniczego.
Proponowany tryb e-szkolenia będzie możliwy dzięki wykorzystaniu materiałów edukacyjnych zgodnych z stosownymi przepisami JAR-FCL i Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Certyfikat ukończenia kursu teoretycznego będzie honorowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

   E-szkolenie zapisane na platformie będzie można wykorzystywać wielokrotnie bez potrzeby kolejnych wpisów. Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu zawartością e-szkoleń, będzie można w bardzo łatwy i szybki sposób dokonywać aktualizacji materiału szkoleniowego. E-szkolenie zapewni też równy poziom szkolenia. Z kolei dzięki skalowalności platformy e-learningowej, będzie można w prosty sposób zwiększyć liczbę uczestników szkoleń, bez ponoszenia znacznych nakładów.

   E-szkolenie będzie opierać się na narzędziach informatycznych (platforma e-learningowa, program do tworzenia e-kursu, programy graficzne, itd.) o różnym stopniu zaawansowania pozwalające zarządzać całymi procesem nauczania na odległość. Platforma e-learningowa to niezbędny system informatyczny będący podstawą do udostępnienia e-kursu użytkownikom, który daje możliwość zarządzania szkoleniami elektronicznymi (w tym. m.in. kształtowania polityki szkoleniowej, zarządzania treścią kursów, kontroli nad szkoleniami i uczestnikami kursów, raportowania).
Szkolenie e-learningowe zostanie stworzone przez zespół mający określoną wiedzę i kompetencje:
? merytoryczne ? autor treści czyli ekspert z dziedziny lotnictwa, COSL AB-B,
? metodyczne ? szkoleniowiec/nauczyciel/tutor i dydaktyk medialny/redaktor treści uczących,
? techniczne ? grafik, animator, programista, administrator platformy.
E-kurs samolotowego pilota liniowego ATPL(A) ma na celu zminimalizowanie obciążeń szkoleniowych dla przyszłych pilotów, poznanie procedur stosowanych w załogach wieloosobowych i zwiększenie szans i możliwości pracy w liniach lotniczych.

   Nasze e-szkolenie będzie oszczędzać czas i pieniądze uczestników bez naruszenia korzyści płynących z nauki. Związane jest to z brakiem potrzeby podróżowania, wydawania pieniędzy na noclegi oraz oszczędność czasu poświęconego przeważnie na dojazdy. Biorąc udział w szkoleniu internetowym uczestnik będzie miał do niego dostęp o każdej porze dnia i nocy. Kursant będzie mógł rozplanować swój rozkład nauki i udziału w nim, dostosowującą go do swojego planu zajęć i obowiązków. Może być to szczególnie ważne dla osób o napiętym harmonogramie pracy(biznesmeni, kadra kierownicza itp.) oraz dla wiele podróżujących, czy mieszkających daleko od miejsca prowadzenia szkoleń stacjonarnych na samolotową licencję liniową. Świadczy to dużej efektywności czasowej e-kursu.

   Korzyści odniosą także prowadzący szkolenia instruktorzy. Sprawdzenie testów dużej grupy osób, które kiedyś zajmowało cały dzień, odbędzie się w kilkanaście sekund! Na udział w szkoleniu internetowym poświęca się znacznie mniej czasu, niż na tradycyjne. Dzięki temu, że uczestnicy skoncentrowani są na celach szkolenia, efektywność szkoleń e-learning jest znacznie większa. Popularny przelicznik czasu trwania szkolenia internetowego do odpowiadającego mu szkolenia tradycyjnego wynosi 1:4. W tradycyjnych szkoleniach uczenie skoncentrowane jest na osobie trenera, który stara się przekazać swoją wiedzę uczestnikom. W szkoleniach internetowych nauka oparta jest na uczestniku, który staje się bardziej odpowiedzialny za rezultaty nauki i niezależny w doborze treści i sposobu uczenia się.
Kursanci, którzy pozytywnie przejdą testy w ramach e-szkolenia dla pilotów uzyskają certyfikat o odbyciu kursu uznawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i będą mogli przystąpić do teoretycznego egzaminu państwowego przed Państwową Lotniczą Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, po którego zdaniu otrzymają prawo do podjęcia szkolenia praktycznego w powietrzu oraz uzyskania licencji liniowej pilota samolotu.
Nasze szkolenie internetowe zapewni zdecydowanie bardziej spójną treść merytoryczną, ze względu na wielokrotne sprawdzanie i poprawianie przed ostatecznym oddaniem do użytkowania. Uczestnik odniesie większe korzyści z tego płynące, szczególnie w połączeniu z możliwością wielokrotnego przeglądania prezentacji szkoleniowych w trakcie dostępu.
Trener w stacjonarnych szkoleniach jest mniej dyspozycyjny na samym szkoleniu, aby odpowiedzieć na złożone pytanie lub pomóc w interesującej zawiłej kwestii lub problemie. W e-kursie możliwe będą konsultacje z prowadzącym w znacznie bardziej rozpiętym czasowo terminie, oraz kontakt i wymiana wiedzy z pozostałymi uczestnikami na forum.

   Ze względu na przeprowadzanie testów zarówno przed jak i po module kursu, szkolenie internetowe będzie bardziej zindywidualizowane. E-szkolenie pozwoli sprawdzić, jaką wiedzę posiada uczestnik z danego zagadnienia/modułu i na tej podstawie polecić mu skupienie szczególnej uwagi na określonych jego partiach. Podobnie już po przebyciu pojedynczego modułu lub całego kursu uczestnik będzie wiedział, która część powinna zostać powtórzona, jeżeli chce osiągnąć oczekiwane rezultaty.
Te kilka cech stanowiących istotne zalety e-szkolenia świadczą o istotnej przewadze w wielu przypadkach nad ich stacjonarnymi odpowiednikami.