Zapisy na wersję testową szkolenia

 

By muc podjąć szkolenie w systemie e-learningowym:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na teoretyczne szkolenie e-learnigowe zobowiązany jest skontaktować sie w pierwszej kolejności z wybranych - pod względem swojego miejsca zamieszkania Aeroklubem lub Ośrodkiem Szkolenia w celu zgłoszenia chęci podjęcia szkolenia do wybranej kategorii.

W przypadku osób wyrażających chęć podjęcia szkolenia w Aeroklubie Bielsko-Bialskim,  lub z Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego BB-Aero,  drogą elektroniczną, przesyłając na ich adres lub, na adres szkolenie@e-piloci.com.pl informację o chęci podjęcia szkolenia e-learningowego. Kandydatowi przesłana zostanie w formie elektronicznej umowa UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE E-LEARNINGOWYM o szkolenie teoretyczne. Po podpisaniu umowy oraz spełnieniu wszystkich wymaganych w umowie formalności, Kandydat otrzyma klucz dostępu do platformy e-learningowej.

Informujemy iż istnieje również możliwość odbycia samego szkolenia teoretycznego – po ukończeniu szkolenia teoretycznego, kursant otrzymuje zaświadczenie wydane przez Aeroklub Bielsko – Bialski oraz BB-Aero, które jest honorowane w każdym Aeroklubie (jest zgodne ze wzorcem Urzędu Lotnictwa Cywilnego ULC), tak, że szkolenie praktyczne może być kontynuowane blisko miejsca swojego zamieszkania.

W celu udostępnienia szkolenia testowego prosimy o przesłanie swoich danych na nasz adres e-mailowy.

W wiadomości prosimy umieści takie dane:

Imię, Nazwisko, najbliższy Aeroklub oraz adres skrzynki kontaktowej e-mail.

Dane te prosimy wysłać na adres: szkolenia@e-piloci.com.pl

 

By muc podjąć szkolenie w systemie e-learningowym:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na teoretyczne szkolenie e-learnigowe zobowiązany jest skontaktować sie w pierwszej kolejności z wybranych - pod względem swojego miejsca zamieszkania Aeroklubem lub Ośrodkiem Szkolenia w celu zgłoszenia chęci podjęcia szkolenia do wybranej kategorii.

W przypadku osób wyrażających chęć podjęcia szkolenia w Aeroklubie Bielsko-Bialskim,  lub z Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego BB-Aero,  drogą elektroniczną, przesyłając na ich adres lub na adres szkolenie@e-piloci.com.pl informację o chęci podjęcia szkolenia e-learningowego. Kandydatowi przesłana zostanie w formie elektronicznej umowa UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE E-LEARNINGOWYM o szkolenie teoretyczne. Po podpisaniu umowy oraz spełnieniu wszystkich wymaganych w umowie formalności, Kandydat otrzyma klucz dostępu do platformy e-learningowej.

Informujemy iż istnieje również możliwość odbycia samego szkolenia teoretycznego – po ukończeniu szkolenia teoretycznego, kursant otrzymuje zaświadczenie wydane przez Aeroklub Bielsko – Bialski oraz BB-Aero, które jest honorowane w każdym Aeroklubie (jest zgodne ze wzorcem Urzędu Lotnictwa Cywilnego ULC), tak, że szkolenie praktyczne może być kontynuowane blisko miejsca swojego zamieszkania.

W celu udostępnienia szkolenia testowego prosimy o przesłanie swoich danych na nasz adres e-mailowy.

W wiadomości prosimy umieści takie dane:

Imię, Nazwisko, najbliższy Aeroklub oraz adres skrzynki kontaktowej e-mail.

Dane te prosimy wysłać na adres: szkolenia@e-piloci.com.pl