E-learning w lotnictwie

Współczesne uwarunkowania życia codziennego, nadmiar obowiązków, w znaczny sposób utrudniają możliwość podnoszenia we własnym zakresie, kwalifikacji zawodowych oraz realizację zamierzonych celów. Szkolenie E - LEARNINGOWE zawierające zakres wiedzy teoretycznej koniecznej do ziszczenia marzeń o posiadaniu licencji pilota samolotu liniowego, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, pragnących szybciej i taniej usiąść za sterami samolotu pasażerskiego.

Lotnictwo wymaga ciągłego szkolenia, podnoszenia poziomu wiedzy teoretycznej, podyktowane jest to między innymi; ciągłym postępem technologicznym w zakresie konstrukcji statków powietrznych ich wyposażenia, szybko wzrastającym natężeniem ruchu lotniczego a co za tym idzie, wciąż zmieniającymi się przepisami i procedurami wykonywania lotów. Szkolenia e-learningowe wymagają od słuchaczy dużego poświęcenia intelektualnego ale w lotnictwie nic nie przychodzi łatwo, a lotnictwo nie toleruje nie wiedzy: per aspera ad astra – przez trudy do gwiazd – to jest dewiza współczesnego lotnictwa. Faktem jest, że e-szkolenia wymagają bardzo dużo pracy – zarówno w zakresie opracowania treści oraz ćwiczeń, egzaminów - sprawdzających wiedzę wymagających poświęcenia kursanta wchodzi w to także odpowiednia oprawa graficzna uatrakcyjniająca e-kurs. Nasz kurs e-learningowy do ATPL(A) to profesjonalny e-produkt, zawierający kompendium wiedzy teoretycznej niezbędnej przyszłemu pilotowi liniowemu.

Szkolenie internetowe zapewnia zdecydowanie bardziej spójną treść merytoryczną niż jego stacjonarny odpowiednik, ze względu na wielokrotne sprawdzanie przed ostatecznym oddaniem go do użytkowania. Użytkownik odniesie większe korzyści z tego płynące, szczególnie w połączeniu z możliwością wielokrotnego przeglądania prezentacji szkoleniowych podczas nauki poprzez e-kurs.

Po tym jak zespół firmy BUHSAG utworzył kurs e-learningowy do ATPL(A) pojawiają się pomysły aby rozwijać dalsze szkolenia o określonych specjalnościach lotniczych - przywiązuje się do tego dużą wagę. Możliwości w zakresie specjalistycznych e-szkoleń w dziedzinie lotnictwa jest sporo – to jest teraz tylko kwestia umiejętnego wykorzystania pracy i zaangażowania.

Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycję współpracy – w tym w szczególności z profesjonalnymi Certyfikowanymi Ośrodkami Szkolenia Lotniczego, które w zakresie swoich usług proponują także szkolenie do licencji liniowej do ATPL(A), a chciałyby wykorzystać do tego innowacyjną metodę jaką jest kurs e-learningowy do ATPL(A).

Ponadto, na podstawie nawiązanej współpracy z Aeroklubem Bielsko-Bialskim udało nam się pomóc tejże instytucji w napisaniu i prowadzeniu projektu wykorzystującego innowacyjny kurs e-learningowy przeznaczony dla kandydatów dla pilotów samolotów pasażerskich - Aeroklub Bielsko-Bialski realizuje projekt pt. „Pilot samolotu - cykl szkoleń e-learningowych do ATPL(A)" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Projekt nr WND-POKL.08.01-24-197/09. Projekt realizowany jest od 4 maja 2010r. do 31 grudnia 2010r. W ramach projektu 20 osób zatrudnionych i/lub zamieszkujących na terenie Województwa Śląskiego uczestniczyło nieodpłatnie w dwudniowych stacjonarnych warsztatach przygotowujących, których celem było wyjaśnienie jak korzystać z platformy, jak się logować, gdzie szukać pomocy. Podczas warsztatów każdy uczestnik uzyskał hasło i login dostępu do kursu e-learningowego oraz komplet podręczników do ATPL(A) do samonauki. Kurs e-learningowy został uruchomiony od czerwca 2010r. i dostępny jest dla kursantów do grudnia 2010r. Po zaliczeniu e - kursu Uczestnicy Projektu wezmą udział w seminarium podsumowującym po zaliczeniu którego uzyskają zaświadczenie ukończenia kursu do licencji liniowej do ATPL(A) wydane przez Aeroklub Bielsko-Bialski. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.epba.pl/e-learning

W ośrodkach szkolenia lotniczego, proces przekazywania i zdobywania wiedzy prowadzony jest według przepisów narzucających ramy oraz tok szkolenia przyszłego personelu latającego. Uzyskanie licencji pilota samolotu, początkowo poprzedzone jest długotrwałym procesem przyswajania wiedzy teoretycznej i później praktycznej. Wielogodzinne wykłady, seminaria zmuszają słuchacza do częstej rezygnacji z codziennych obowiązków, na rzecz zaliczenia frekwencji na wykładach przedmiotu. Zdobycie uprawnień pilota liniowego wymaga dodatkowych kosztownych szkoleń, co jest barierą dla wielu pasjonatów lotnictwa kochających tą dziedzinę. Główny problem leży w środkach finansowych oraz dojazdach na zajęcia teoretyczne organizowane w danym ośrodku szkolenia. Stworzone przez Zespół firmy BUHSAG e-szkolenie będzie oszczędzać czas i pieniądze uczestników, słuchaczy bez naruszenia korzyści płynących z nauki. Związane jest to z brakiem potrzeby podróżowania, wydawania pieniędzy na noclegi oraz oszczędność czasu poświęconego przeważnie na dojazdy. Biorąc udział w szkoleniu internetowym uczestnik będzie miał do niego dostęp o każdej porze dnia i nocy. Kursant będzie mógł rozplanować swój rozkład nauki i udziału w nim, dostosowując go do swojego planu zajęć, pracy i obowiązków. Może być to szczególnie ważne dla osób o napiętym harmonogramie pracy oraz dla wiele podróżujących, czy mieszkających daleko od miejsca prowadzenia szkoleń stacjonarnych na samolotową licencję liniową.