Szkolenie na Licencję Pilota Szybowcowego SPL

Zmieniony kurs e-learningowy - Szkolenie na Licencję Pilota szybowcowego SPL. Przez ostatnie miesiące wprowadzaliśmy zmiany oraz poprawki wymagane przez nowe przepisy EASA Part - FCL. 

W dalszej ciągu jest to teoretyczny kurs z zakresu wymaganej wiedzy do zdania egzaminu na Licencję Pilota Szybowcowego SPL.


Kurs nasz obejmuje:
- Prawo lotnicze
- Człowiek - możliwości i ograniczenia
- Meteorologia
- Łączność
- Zasady Lotu
- Procedury operacyjne
- Osiągi i planowanie lotu
- Ogólna wiedza o samolocie
- Nawigacja


szybowce

Jeśli chcesz zostać pilotem i nauczyć się latać, musisz zacząć od kursu teoretycznego, który jest realizowany w formie e-learningu czyli przez Internet.

Oznacza to, że nie musisz jeździć na wykłady, a teorię przerabiasz w zaciszu swojego domu przed komputerem, więc nie tracisz czasu ani pieniędzy na dojazdy.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na teoretyczne szkolenie e-learnigowe zobowiązany jest skontaktować sie w pierwszej kolejności z jednym z wybranych - pod względem miejsca zamieszkania Aeroklubem lub Ośrodkiem Szkolenia w celu zgłoszenia chęci podjęcia szkolenia.

W przypadku osób wyrażających chęć podjęcia szkolenia e-learningowego w Aeroklubie Bielsko-Bialskim, drogą elektroniczną, przesyłają na adres weronika@epba.pl informację o chęci podjęcia szkolenia. Kandydatowi przesłana zostanie w formie elektronicznej umowa „UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE E-LEARNINGOWYM” o szkolenie teoretyczne. Po podpisaniu umowy oraz spełnieniu wszystkich wymaganych w umowie formalności, Kandydat otrzyma klucz dostępu do platformy e-learningowej.

Po przerobieniu materiału z każdego przedmiotu musisz zaliczyć testy kończące każdy moduł (również przez internet), aby przejść do następnego przedmiotu.szkolenie

Po zaliczeniu egzaminu z części teoretycznej otrzymasz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego, które jest honorowane w każdym Aeroklubie (jest zgodne ze wzorcem Urzędu Lotnictwa Cywilnego ULC), tak, że szkolenie praktyczne możesz kontynuować blisko miejsca swojego zamieszkania.

Posiadacz licencji pilota szybowcowego upoważniony jest do wykonywania w lotach VFR czynności dowódcy statku powietrznego na każdym szybowcu jednak, aby muc przewozić pasażerów , powinien wykonać na danym typie szybowca co najmniej 10 lotów samodzielnych.


W celu podjęcia szkolenia wymagane jest ukończenie 18 roku życia lub zgoda opiekuna.


Zainteresowanych prosimy o kontakt szkolenia@e-piloci.com.pl

Jeśli chcesz zostać pilotem i nauczyć się latać, musisz zacząć od kursu teoretycznego, który jest realizowany w formie e-learningu czyli przez Internet.

Oznacza to, że nie musisz jeździć na wykłady, a teorię przerabiasz w zaciszu swojego domu przed komputerem, więc nie tracisz czasu ani pieniędzy na dojazdy.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na teoretyczne szkolenie e-learnigowe zobowiązany jest skontaktować sie w pierwszej kolejności z jednym z wybranych - pod względem miejsca zamieszkania Aeroklubem lub Ośrodkiem Szkolenia w celu zgłoszenia chęci podjęcia szkolenia.

W przypadku osób wyrażających chęć podjęcia szkolenia Aeroklubie Bielsko-Bialskim,  drogą elektroniczną, przesyłają na adres weronika@epba.pl wypełniony formularz aplikacyjny Formularz_zgloszeniowy dostępny na stronie Aeroklubu Bielsko - Bialskiego. Kandydatowi przesłana zostanie w formie elektronicznej umowa „UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE E-LEARNINGOWYM” o szkolenie teoretyczne. Po podpisaniu umowy oraz spełnieniu wszystkich wymaganych w umowie formalności, Kandydat otrzyma klucz dostępu do platformy e-learningowej.

Po przerobieniu materiału z każdego przedmiotu musisz zaliczyć testy kończące każdy moduł (również przez internet), aby przejść do następnego przedmiotu.

Poprawiony (poniedziałek, 23 marca 2015 17:25)